ცოდნის კაფეს მეურნეობა 2020 წელს შეიქმნა. მეურნეობის მისიაა: მდგრადი საგანმანათლებლო აგრო მეურნეობის განვითარება კახეთში

მეურნეობის კუთვნილი ნაკვეთები 3.65 ჰა, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ძველი ანაგა

მეურნეობის მენეჯერი

Phone: +995 599 881 109