ცოდნის კაფეს მეურნეობა 2020 წელს შეიქმნა. მეურნეობის მისიაა: მდგრადი საგანმანათლებლო აგრო მეურნეობის განვითარება კახეთში

მოკლევადიანი გეგმა

მალე

გრძელვადიანი ხედვა

მალე

მეურნეობის კუთვნილი ნაკვეთები 3.65 ჰა, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ძველი ანაგა